Μη/Ναι

Έμαθε να μιλά συλλέγοντας τα Όχι και τα Μη
Μπέρδευε την σιωπή για Ναι
Δεν ήξερε πώς να απαντήσει όταν τον ρώταγαν, «Διψάς;»
Κι οι άλλοι έπαιρναν την σιωπή για αδιαφορία
Έτσι έμεινε ακόμα μέχρι τώρα να διψά
Μόνος
Παρέα με τα Όχι και τα Μη του

 

No hay comentarios:

Publicar un comentario